Pizzerija ALIBaumax in BigBangHarfaRotovžing.klan

ING.KLAN® d.o.o. Tehnologija R&R (raziskave in razvoj)

Linhartova ul. 18
SI-2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 332 83 99

Ivan S. Klaneček dipl.inž.grad.tehnol.

GSM: +386 (0)41 655 417
E-mail: klanecek@ingklan.si

Komerciala

GSM: +386 (0)41 611 167
Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 02 332 83 99
E-mail: komerciala@ingklan.si

Svetovanje in prodaja apnenih barv

Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 02 332 83 99
GSM: +386 (0)40 503 471
E-mail: barve@ingklan.si

Vesna Orgulan
vodja projekta mineralnih apnenih barv


GSM: +386 (0)40 503 471
E-mail: barve@ingklan.si

Denis Ilič Šauperl
svetovanje in prodaja


GSM: +386 (0)70 255 999
E-mail: dilicsauperl@gmail.com
II. SEKTOR

Tehnološke ekspertize, elaborati, vzdrževanje, sanacije, LEUMIN® kontrolirane 100% naravne apnene barve, s certifikatom kakovosti, silikonska zaščita zgradb, meritve vsebnosti vlage in sanacija poškodb

Biobarve LEUMIN

Inženiring izvajanja gradbenih sanacij, zaščit zgradb in specialnih izvedb. Vele prodaja specialnih gradbenih materialov iz katalogov in apnenih barv LEUMIN® ter pomožnih materialov sistema.

Reference

  • Na osnovi rezultatov raziskav inženirji gradbeni tehnologi projektirajo tehnično tehnološke ekspertize in elaborate za vzdrževanje zgradb, sanacije pri obnovah zgradb, zaščito zgradb ali za specialne izvedbe pri izgradnji zgradb.
  • Že tretje leto poteka prenos izumljenega svetovno in evropsko patentiranega tehnično tehnološkega sistema »stabilizacija in hidro-izolacijo« v izkoriščanje pri sanacijah zgradb v slovenskem gradbeništvu in po svetu, nekatere pomembne zgradbe Kostanjevica na Krki in zgradbe Rimske toplice, palača Pandolfi v Pocalu na Siciliji in kulturno zgodovinske zgradbe v Riminiju. Izum rešuje zgradbe temeljnih zidov, ki nimajo temelja ali je ta dotrajal.
  • Inženirji, gradbeni tehnologi preučujejo kooperantske licenčne izvajalce za izvajanje nove tehnologije in uvajajo le te v izvajanje sanacijskih in specialnih del.
  • Inženirji podjetja Ing. klan, gradbeni tehnologi izvajajo demonstracije novih ali specialnih materialov na zgradbah, svetovanje, interni ali eksterni nadzor pri izvajanju sanacijskih in specialnih izvedb.
  • Specialisti iz licenčnega programa nano tehnologije svetujejo in nudijo zaščitne specialne materiale na bazi silikonov za zaščito fasad zgradb visokih in nizkih gradenj in kamnin.

Zdravo bivanje v zgradbah in zdravi bivalni prostori so prvenstvene smernice tehnološkega razvoja tehnologov podjetja ING.KLAN, kar izhaja iz vsebine tehnično-tehnoloških projektov in elaboratov.

POMEMBNI POJMI KOT STIK Z NARAVO, DOTIK KOŽE, NAPAJANJE MOŽGANOV IN ORGANOV Z ZRAKOM BREZ TOPIL IN RAZREDČIL, KI POVZROČAJO PO RAZISKAVAH BIOLOŠKEGA INŠTITUTA DO 99 VIDNIH ALI NE VIDNIH ALERGIJ IN BOLEZNI. GRADITELJSTVO OD INVESTITORJEV, ARHITEKTOV IN IZVAJALCEV GRADENJ TER OBNOV JE OBREMENJENO Z VARČNO GRADNJO IN ZRAČNIM TESNENJEM PLAŠČA ZGRADB PRI ČEM SE ZANEMARJA ZRAČNOST ZGRADBE IN POVEZAVA Z NARAVO.

ČLOVEK VDIHAVA POVPREČNO 5.000 LITROV ZRAKA V 24 URAH, ZA MOŽGANE, SRCE IN VSE DRUGE ORGANE, ZATO POTREBUJE NEOPOREČEN ZRAK, KI KORISTI ZA DIHANJE ČLOVEKU IN PAROPROPUSTNIM ZIDOVOM V BIVALNEM PROSTORU.

  • Inženirji gradbene tehnologije v podjetju ING.KLAN so razvili v lastnem laboratoriju sisteme močno paropropustnih mineralnih materialov na bazi apna za finalno obdelavo zidov v bivalnih prostorih in fasadah po evropskih normativih in WTA, kot tudi sistem slikarskih materialov na bazi apna. Oba močno paro-propustna tehnološka sistema na bazi apna sta bila odlikovana z odličnimi rezultati obširnih preiskav Zavoda za gradbeništvo Slovenije in evropskega Biološkega inštituta v Rossenheimu. Po obširnih vse stranskih preiskavah finalnih BIO materialov za obdelavo zdravega bivalnega okolja so dane vse možnosti za zdravo bivanje osveščenih prebivalcev.
  • Specialisti iz licenčnih mineralnih programov apnenih ometov in barv svetujejo in nudijo »BIO KLAN« spomeniške omete in barve »LEUMIN«, po izbiri iz 122 barvnih tonov iz petih palet na željo arhitektov in kupcev iz skladišča ING.KLAN, tehnologija v Linhartovi 18, Maribor.

Na vrh