Pizzerija ALIBaumax in BigBangHarfaRotovžing.klan

ING.KLAN® d.o.o. Tehnologija R&R (raziskave in razvoj)

Linhartova ul. 18
SI-2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 332 83 99

Ivan S. Klaneček dipl.inž.grad.tehnol.

GSM: +386 (0)41 655 417
E-mail: klanecek@ingklan.si

Komerciala

GSM: +386 (0)41 611 167
Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 02 332 83 99
E-mail: komerciala@ingklan.si

Svetovanje in prodaja apnenih barv

Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 02 332 83 99
GSM: +386 (0)40 503 471
E-mail: barve@ingklan.si

Vesna Orgulan
vodja projekta mineralnih apnenih barv


GSM: +386 (0)40 503 471
E-mail: barve@ingklan.si

Denis Ilič Šauperl
svetovanje in prodaja


GSM: +386 (0)70 255 999
E-mail: dilicsauperl@gmail.com
III. SEKTOR

Sodno izvedeništvo in cenilstvo za gradbeno stroko, specialnost gradbena tehnologija (kvaliteta gradiv, način gradnje, ocenitev poškodb, ter nastale škode)